Sık Sorulan Sorular

VRF Nedir?

VRF adı Variable Refrigerant Flow (Değişken Debili Soğutucu Akışkan) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Klima sisteminin iç ünitelerine giden soğutucu akışkan miktarının, elektronik kontroller vasıtasıyla ayarlanarak, her odaya ihtiyaç duyduğu kadar gönderilmesi prensibiyle çalışır. Bu sayede yüksek enerji tasarrufu sağlanır.

VRF Sistemin Avantajları Nelerdir?

VRF sistemlerde tek bir dış üniteye birden fazla iç ünite bağlanabilir. Bu sayede dış ünite sayısının azalmasıyla maliyet yönünden bir avantaj sağlanırken, çok sayıda dış ünitenin oluşturacağı yer sorunu ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş olur. Dış ve iç üniteler arasındaki bağlantı tek bir bakır boru hattı ile sağlanır. Bu hem borulamayı azaltacağından maliyetleri düşürür, hem de montajı hızlandırıp kolaylaştırır.
VRF sistem elektronik kontrollü olduğu için yüksek enerji tasarrufu sağlar. Dış ve iç hava sıcaklıkları sürekli ölçülerek kullanıcının istediği sıcaklık değerine ulaşmak için sistem elektronik vanalarının açıklığını ayarlar.
Dış ünitelere bağlanan iç üniteler farklı tiplerde olabilir. Aynı sistemde hem duvar tipi hem de kaset tipi iç ünite bulunabilir. Bu yönüyle esnek çözümler sağlar.
VRF sistem çok uzun borulama yapmaya izin verir. Özellikle çok katlı binalarda dış ünitelerin çatıya konulmasıyla yerden tasarruf sağlar. Ara kat çözümlerine imkan verir.
VRF sistemin çalışma aralığı geniştir ve çok hassastır. HITACHI VRF Sistemler -20°C ’de ısıtma, 54°C ‘de soğutma yapabilir ve kullanıcıya istediği sıcaklık değerini ± 0.5°C hassasiyetle sunar.
İşletilmesi için özel eğitim almış personel gerektirmez. Otomatik kontrolü yüksek olduğundan işletilmesi oldukça basittir.
Kazan/Su Soğutma Grubu gibi sistemlere göre daha az yer kaplar. Baca/Kule gibi ek ihtiyaçları yoktur. Daha sessiz çalışır ve çok hızlı bir şekilde devreye girer. Bodrum gibi atıl hacimleri işgal etmez.

Inverter Teknolojisi Nedir?

Elektrik şebekesinde 50 Hz frekansta akan alternatif akım doğrultucular vasıtasıyla doğru akıma çevrilir. Bu doğru akım inverter teknolojisi sayesinde istenen frekansta alternatif akıma döndürülebilir. Elektriğin frekansı elektrik motorlarının hızlarını ve çektiği gücü doğrudan etkiler. Inverter teknolojisi sayesinde akımın frekansı değiştiğinden elektrik motorları her zaman tam hızda ve tam yükte değil, ara hız ve yüklerde çalışabilirler. Klima sistemlerinin en yüksek güç tüketen parçası olan kompresörlerin içindeki elektrik motorları bu sayede düşük güç tüketimiyle çalışır ve enerji tasarrufu sağlanır.

Klima Gazı Nedir? Çevreye Zararlı Mıdır?

Klima gazı ısıtma ve soğutma için enerji transferini sağlayan ve boruların içinde dolaşan bir ara elemandır. Montreal protokolü ile ozon tabakasına zararlı HCFC gazların üretimi yasaklandıktan sonra ozon tüketme katsayısı 0 olan ve iklimlendirme sistemleri için özel olarak geliştirilmiş R410A gazı kullanılmaya başlanmıştır. Enerji taşıma ve iletme kapasitesi yüksek olan bu gaz günümüz klima sistemlerinin temelini oluşturmaktadır.

Evime nasıl klima seçerim?

Soğutma için kullanılacak klimaların kapasiteleri odanın “Isı Kazancı Hesabı” yapılarak bulunmalıdır. Günümüzde hızlıca hesap yapmak için kullanılan “metrekare başına 120 Watt” gibi değerler her zaman doğru sonuç vermez. Zira odanın ısı yükünü oluşturan pek çok etken vardır. Ortamdaki insan sayısı, toplam pencere alanı, güneşlenme süresi, odanın bulunduğu şehir, bulunduğu kat, komşu olduğu hacimler, odadaki ısı üreten cihazlar gibi pek çok etkenin birlikte hesaplanmasıyla toplam ısı kazancı bulunur. Bu hesap yapılmadan seçilecek klimalar yetersiz veya fazla olmasıyla kullanıcıyı gereksiz bir maddi yük altına sokacaktır.
Isıtma için kullanılacak klimaların kapasiteleri odanın “Isı Kaybı Hesabı” yapılarak bulunur. Isı kazancı hesabına benzer şekilde yapılan bu hesapta mahaldeki ısıl yükler olumlu bir etken olarak kabul edilir ve klima kapasitesinden düşülür.

Diversite Nedir?

Soğutma amacıyla kullanılan klimalarda kullanılan bir tanımdır. Toplam iç ünite kapasitesinin toplam dış ünite kapasitesine oranını belirtir. Örnek olarak, soğutulacak bir evde tüm odalara iç ünite konulur. Ancak bu iç ünitelerin aynı anda çalıştığı durum çok nadirdir. Bir evde yaşayanlar mutfakta yemek pişirirken salonda oturabilir ancak aynı anda yatak odasında uyumazlar. Veya evde yaşayanlar uyurken mutfaktaki klimanın çalışması gereksizdir. Bu sebeple dış ünite kapasitesi evdeki toplam iç ünite kapasitesinden düşük seçilir. Bu oran genelde %130 civarındadır. Böylece ilk yatırım maliyeti düşer ve gereksiz büyük sistem seçiminin önüne geçilir.
Isıtmada tüm mahaller aynı anda ısıtılır. Bu yüzde ısıtma amacıyla kullanılacak klima sistemlerinde diversite %100 alınır.

Drenaj Nedir?

Soluduğumuz havada her zaman belli bir miktar nem bulunur. Bu nem oranı belli bir aralıkta olduğunda insan konforuna olumlu etki eder. Soğutma amacıyla kullanılan klimalar havada yüksek oranda bulunan nemi sıvılaştırıp bir boru hattıyla dışarı atarlar. Bu olaya drenaj denir.

Klimalar Sağlığa Zararlı Mıdır?

Keşfi, kurulumu, bakımı ve işletilmesi doğru yapılmış klimalar sağlığa asla zararlı değildir. Klimanın üflediği havanın belirli bir hızda ve sıcaklıkta olmaması insan sağlığını olumsuz etkiler. Klimalarda rastlanan en sık şikayet budur. Bu yüzden cihazların kapasitelerinin ve yerleştirileceği yerlerin iyi belirlenmesi gerekir. Bunun dışında klima filtreleri belirli aralıklarla temizlenmelidir. Ayrıca drenaj suyunun birikmeden hızlıca sistemden tahliye edilmesi gerekir. Bu da ancak doğru uygulama ile mümkündür.

COP/EER Nedir?

COP – Coefficient of Performance kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve Performans Katsayısı demektir. Isıtmada kullanılan klimaların verdiği kapasiteye karşılık şebekeden çektiği gücün oranlanmasıyla hesaplanır.
EER – Energy Efficiency Rating kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve Enerji Verim Oranı demektir. Soğutmada kullanılan klimaların verdiği kapasiteye karşılık şebekeden çektiği gücün oranlanmasıyla hesaplanır. COP değerleri her zaman EER değerlerinden yüksek çıkar. Bunun nedeni cihazların çalışması sonucu ortaya çıkan ısının ısıtmaya etkisi pozitifken soğutmaya negatif etkimesindendir.

BTU / kW / HP Nedir? Aralarındaki Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Btu/h – British Thermal Unit(bölü saat) kelimelerinin baş harflerinden oluşan eski bir güç birimidir.kW – Kilowatt uluslararası güncel güç birimidir.HP – Horse Power iklimlendirme sektöründe kullanılan bir güç birimidir.Bu üç birim arasındaki dönüşümler:1 HP = 2,8 kW = 9554 Btu/h1 kW = 0,36 HP = 3412 Btu/h şeklinde yapılır.

Taze Havanın Önemi Nedir?

İklimlendirme sistemlerinde konfor için dikkat edilmesi gereken ana maddelerden biri de taze havadır. Taze hava en basit tanımıyla dışarıda soluduğumuz havadır. Bu havanın oksijen oranı yüksektir ancak içinde toz vs gibi partiküller bulunur. Bu partiküller basit bir filtre mekanizmasıyla kolayca tutulabilir. Bir insanın ortalama saatlik taze hava ihtiyacı 30 m³/saat’tir. Sadece klima cihazlarıyla ısıtılıp soğutulan, içeriye taze hava almasına izin verilmeyen sistemlerde, odadaki oksijen bir süre sonra tükeneceğinden insanlar rahatsız olmaya başlayacaklardır. Bu yüzden klima sistemi seçilirken, insanların taze hava ihtiyacı göz önüne alınmalıdır. HITACHI VRF sistemlerde taze hava ihtiyacı, %100 Taze Havalı ünitelerle ve %25 taze hava bağlantısı yapılabilen Gizli Tavan Tipi ünitelerle çözülebilmektedir.

Multi Sistem Klima nedir?

Multi Sistem tek bir dış üniteye birden çok iç ünitenin bağlandığı sistemdir. Bu sistemde iç ünite sayısı kadar bakır boru hattı çekilir. Ecotherma markasıyla tek bir dış üniteye 2-3-4-5 adet iç ünitenin bağlanabildiği çözümler sunulmaktadır. Bağlanacak iç ünite sayısı ve kapasitesine göre dış ünitenin kapasitesi değişmektedir.

Isı Geri Kazanımlı Sistem nedir?

VRF sistemlerde uygulanan “Isı Geri Kazanım Sistemi”, tek bir klima tesisatıyla aynı anda hem ısıtma hem soğutma ihtiyacı olan binaları yüksek verimli olarak iklimlendirmek için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistemde soğutulan odalardan çekilen ısı, ısıtılacak odalara aktarılarak, dışarıdan çekilen çok az bir güç ile odaların iklimlendirilmesi sağlanır.

Su Kaynaklı VRF Nedir?

VRF sistemler normalde ısıtma ya da soğutma yaparken ısı alışverişini iç ortam ve dış ortam havasıyla yaparlar. Ancak belirli bir su kaynağına erişimin olduğu yerlerde, ısı alışverişini iç ortam ve su arasında yapabilen Su Kaynaklı VRF sistemler kullanılarak çok yüksek verimde iklimlendirme yapılabilir. Su kaynakları olarak:Bina Su Tesisatı Çevrimi: Soğutma Kulesi + KazanlarYeraltı Suyu: Yeraltı Suyunun ortalama sıcaklığı 12-15 °C arasındadır. Bu sıcaklık ısıtma ve soğutma için yeterlidir.Yüzey Suyu: Göl, havuz vb. büyük su havzaları.Kentsel Atık Su/Geri Dönüştürülmüş Su/Ticari Atık Su: Genelde düşük değerli atık ısı ile ısıtmada kullanılır.Toprak: Borular toprağa gömülür. Yüksek ilk yatırım maliyetine karşılık işletme maliyeti düşüktür.Deniz Suyu: Deniz suyunun sınırsız ısı potansiyeli kullanılarak iklimlendirme sağlanır.

Klima Cihazlarının Dış Ünitelerinin Sesini Gece Nasıl Azaltırım?

Klima cihazlarının dış üniteleri ortalama 65 dB(A) ses yayarlar. Sessiz bir kütüphane ortalama 40 dB(A)’dir. HITACHI VRF sistem dış üniteleri gün içinde tam yükte çalıştığı andan 8 saat sonra GECE SESSİZ moduna geçerek ses seviyesini 41 dB(A)’e kadar düşürür. Bu sayede kullanıcılar için maksimum konfor sağlanır.

Klimalarda Elektrik Tesisatı Nasıl Çekilir?

Klimaların elektrik tesisatı montaj ekibi tarafından değil elektrikçi tarafından çekilir. Klima cihazlarına ait elektrik bilgileri kullanma kılavuzlarında bulunur. Bu bilgiler ve binanın altyapısını göz önüne alarak elektrikçi tesisatı çeker. Elektrik tesisatının iletişim kablolarından ayrı çekilmesi gerekir. Zira elektrik hattından yayılan manyetik alan iletişim hattında parazit oluşturarak klima tesisatının hata vermesine sebep olur.

Ne Tür Klima Almalıyım?

Evinizde veya ofisinizde tek bir odayı ısıtıp soğutacaksanız ihtiyacınız olan sistem split klimadır. Ev/Ofisinizde birden çok odayı ısıtıp soğutacaksanız Multi Sistem veya Mini VRF ile çözüm sağlayabilirsiniz. Binanız içinde büyük kapasite ihtiyaçları ve ortalama olarak 6’dan fazla şartlandırılacak odanız varsa VRF sistem ile iklimlendirme yapabilirsiniz.

Copyright © 2015 Darıca Klima Servisi Bölükler Soğutma www.daricaklima.com 0 543 221 4429